اسپرانتو در ایران
هدف زبان بین‌المللی چیست؟
هدف زبان بین‌المللی چیست؟

هدف زبان بین‌المللی چیست؟

 در اول آذرماه ۱۳۸۰ سمیناری جهت آشنایی با زبان اسپرانتو در خانه فرهنگ مهرآباد برگزار شد که یکی از سخنرانان آن خانم فریبا نوری مجد صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول مجله پیام سبراندیشان بود. اینک متن سخنرانی ایشان: به نام خدا  با…

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

پنجاهمین گلگشت سبزاندیشان برگزار شد!

روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۰ ساعت پنجاهمین گلگشت اسپرانتویی سبزاندیشان استارت خورد. ساعت  ۷:۱۵ گروه ۴۱ نقره ما با شرکت‌کنندگانی از ۳ شهر تبریز، تهران و کرج به‌سوی رستم‌آباد رودبار از ترمینال آزادی تهران رهسپار شد. در گروه ۲۰ نفر اسپرانتودان…

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: