اسپرانتو در ایران

آموزش اسپرانتو در شهرستان سقز (استان کردستان)

سقز کردستان: دوره مقدماتی آموزش اسپرانتو با شرکت هشت نفر در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ زبان آموز در محل کانون فرهنگی آموزشی شریف در شهرستان سقز (استان کردستان) آغاز گردید. زبان آموزان از یادگیری زبان اسپرانتو  ابراز رضایت کردند اظهار نمودند و…

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: