اسپرانتو در ایران

اولین و جوان‌ترین نماینده زن انجمن جهانی اسپرانتو

ترین‌های اسپرانتو در ایران: ۵
ترین‌های اسپرانتو در ایران: ۵

ترین‌های اسپرانتو در ایران: ۵

اولین و جوان‌ترین نماینده زن انجمن جهانی اسپرانتو در ایران (۱۳۶۳ / ۱۹۸۴) دکتر شیرین احمدنیا بوده است. عکس از ایران فردا * این مطلب با استناد به کتاب سال انجمن جهانی اسپرانتو Jarlibro منتشر شده است و سال ذکر…

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: