اسپرانتو در ایران

دوستی و آشتی

اسپرانتو یعنی …

برای بعضی‌ها اسپرانتو: – یک پلِ زبانی است – بخشی از رنگین‌کمان زبان‌هاست – بخشی از جنبش بین‌المللیِ آشتی و دوستی است – ابزاری برای ساختن جهانی بهتر است                      …

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: