اسپرانتو در ایران

فرهنگستان بین المللی علوم سان مارینو

ترین‌های اسپرانتو در ایران: ۱۰
ترین‌های اسپرانتو در ایران: ۱۰

ترین‌های اسپرانتو در ایران: ۱۰

اولین (و تاکنون تنها) ایرانی عضو فرهنگستان بین المللی علوم سان مارینو به زبان اسپرانتو: دکتر محمد کرام الدینی است ۱۹۹۲/۱۳۷۱ دکتر کرام الدینی در دفتر انجمن اسپرانتوی ایران / عکس: آرشیو انجمن * این مطلب با استناد به کتاب…

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: