اسپرانتو در ایران

فرهنگ اسپرانتو

فرهنگ اسپرانتو
فرهنگ اسپرانتو

فرهنگ اسپرانتو

فرهنگ اسپرانتو ناظر بر همه‌ی شئونات فرهنگی برآمده از مشارکت اجتماعی قشرهای مختلف بشری است که به مدد به‌کارگیری زبان بین‌المللی اسپرانتو پدید آمده است. انتشار بیش از ۲۵۰۰۰ کتاب، صدها مجله، و صدها میلیون صفحه‌ی اینترنتی فعال به زبان…

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: