اسپرانتو در ایران

مقاله

دانشگاه بین‌المللی کنگره جهانی اسپرانتو
دانشگاه بین‌المللی کنگره جهانی اسپرانتو

دانشگاه بین‌المللی کنگره جهانی اسپرانتو

هرسال در مدت زمان برگزاری کنگره جهانی اسپرانتو “دانشگاه بین‌المللی کنگره” نیز برگزار می‌شود که در آن استادان برجسته دانشگاهی سخنرانی علمی به زبان اسپرانتو برای علاقه‌مندان شرکت کننده در کنگره، ارائه می‌دهند. در اینجا متن کامل مقالات ارائه شده…

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: