اسپرانتو در ایران

نوآموزان اسپرانتو

مکالمات کاربردی و روزمره اسپرانتو برای نوآموزان

مکالمات کاربردی و روزمره اسپرانتو برای نوآموزان

برای نوآموزان اسپرانتو در این نشانی مجموعه مکالمات کاربردی اسپرانتو با ترجمه فارسی گرداوری شده و در اختیار علاقه‌مندان به فراگیری اسپرانتو قرار دارد. امیدوارم مفید واقع شود. برای دانلود روی تصویر کلیک کنید!