اسپرانتو در ایران

هنر خوشنویسی

یک سایت خوب درباره‌ی هنر خوشنویسی ایرانی به زبان اسپرانتو
یک سایت خوب درباره‌ی هنر خوشنویسی ایرانی به زبان اسپرانتو

یک سایت خوب درباره‌ی هنر خوشنویسی ایرانی به زبان اسپرانتو

سایت، خیلی زیبا طراحی شده است و مختصر و مفید به معرفی هنر خوشنویسی برای اسپرانتودان‌ها پرداخته است. مسئول سایت، عبداله کیائی است که به جز این کار ارزشمندشان چیز دیگری به اسپرانتو از ایشان تاکنون منتشر نشده است، اما…

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: