وبلاگ «کتاب‌شناسی اسپرانتو»

«کتاب‌شناسی اسپرانتو» عنوان وبلاگی است که حاصل تلاش علی اصغر کوثری در طی چندین سال است که در نشانی زیر گردآوری شده است.

http://bibliografio.parsiblog.com/
«کتاب‌شناسی اسپرانتو» هر آنچه که در ایران درباره اسپرانتو منتشر شده است را در بر می‌گیرد و منبع ارزشمندی برای مطالعه و تحقیق درباره زبان اسپرانتو را برای علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

معرفی وبلاگ «تاریخ اسپرانتو در ایران»

اسپرانتو در ایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. برای گردآوری منابع، مطالب و اسناد مرتبط با جنبش اسپرانتو در ایران سال ۱۳۸۹ وبلاگ «تاریخ اسپرانتو در ایران» به زبان اسپرانتو راه اندازی شد که حاصل آن تاکنون ۳۰ پست بوده است.
در همین جا اعلام می‌کنم هر کسی که دستی بر آتش اسپرانتو در ایران داشته است می‌تواند به طور مستقل در این وبلاگ گروهی، مطالب خود را منتشر کند و اگر از دوستان و خوانندگان این مطلب کسی مطلبی و یا اسنادی درباره جنبش اسپرانتو در ایران را دارد و خود مایل نیست منتشر کند، می‌تواند آن را به یکی از نویسندگان وبلاگ بفرستد تا منتشر شود.
هدف ما در گام اول تجمیع مطالب و اسناد است تا در آینده بتوان منبع قابل اتکایی را برای تدوین تاریخ اسپرانتو در ایران به وجود آورد.
نشانی وبلاگ:https://historiodeesperantoenirano.blogspot.de/

آرشیو ۸ ساله این وبلاگ!

همان طوری که اطلاع داریدن مطالب ۸ ساله این وبلاگ براثر عوامل گوناگونی از بین رفته است اما در اینجا می توان به مطالب پیشین کماکان دسترسی پیدا کرد:

https://web.archive.org/web/20120506053405/http://esperanto.blogfa.com/archive.aspx