اسپرانتو در ایران

کلاس آموزش اسپرانتو

کلاس آموزش اسپرانتو در دانشگاه شهید باهنر کرمان
کلاس آموزش اسپرانتو در دانشگاه شهید باهنر کرمان

کلاس آموزش اسپرانتو در دانشگاه شهید باهنر کرمان

کلاس آموزش اسپرانتو در دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده علوم- انجمن علمی زیست شناسی از مهر ماه تا دی ماه ۱۳۸۱ برگزار شد که ۱۸ نفر در آن شرکت کردند. هدایت  این کلاس را سعید رضا سرداری دانشجوی زیست شناسی بر عهده…

*این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: